Ambassade en Consulaten van België in Spanje
Home Neerlegging van buitenlandse burgerlijke akten in België - Madrid

Neerlegging van buitenlandse burgerlijke akten in België - Madrid

Bent u Belg, laat u uw Spaanse akten van de burgerlijke stand best overschrijven in de registers van de burgerlijke stand in België.

Vreemde akten kunnen in België worden overgeschreven in het register van de burgerlijke stand van de gemeente van uw huidige woonplaats of van de eerste gemeente waar u zich na uw terugkeer uit het buitenland gevestigd hebt.

Zo u in België geen woon- of verblijfplaats hebt, kunt u de akten laten overschrijven achtereenvolgens in het register van de burgerlijke stand:

  • van uw laatste woonplaats in België;
  • van de woonplaats van uw bloedverwanten in stijgende lijn (vader, moeder, grootvader, grootmoeder);
  • van de gemeente waar u geboren bent in België;
  • van de Stad Brussel.

De Belgische consulaten hebben hier geen bevoegdheid voor.

Zodra de akte is overgeschreven, kunt u er altijd gemakkelijk afschriften of uittreksels van verkrijgen bij het bevoegd gemeentebestuur. Dat kan van pas komen, want na verloop van tijd kan in sommige landen het verkrijgen van een afschrift of uittreksel voor veel moeilijkheden zorgen of zelfs onmogelijk blijken (bijv. omdat het register van de burgerlijke stand in een oorlog of als gevolg van een natuurramp vernietigd werd).

Meer info hier.

 

Laatste actualisatie informatie: 13/09/'22