Ambassade en Consulaten van België in Spanje
Home Consulaten Diensten in Spanje Alicante Biometrisch paspoort - Alicante

Biometrisch paspoort - Alicante

Algemeen

 
Uw Belgische identiteitskaart volstaat om in 52 landen te reizen waaronder alle lidstaten van de Europese Unie.

In andere gevallen heeft u echter wel een paspoort nodig. 

Het Belgisch biometrisch paspoort bevat biometrische gegevens (foto en vingerafdrukken) die elektronisch kunnen gelezen worden. Volgens Europese wetgeving is ELKE aanvrager verplicht om zijn biometrische gegevens te laten registreren.

 

Een nieuw paspoort aanvragen - Procedure

 
U bent in geen enkele consulaire post ingeschreven?

Sinds de inwerkingtreding van het Belgisch Consulair Wetboek op 15 juni 2014, kunt u niet langer een biometrisch paspoort (met een geldigheidsduur van 7 jaar, 5 jaar voor minderjarigen) verkrijgen bij een Belgische vertegenwoordiging in het buitenland. Indien u nog steeds in een Belgische gemeente bent ingeschreven, moet u bij uw gemeente een biometrisch paspoort aanvragen.

 
De procedure die u dient te volgen hangt af van de leeftijd van de persoon die een paspoort nodig heeft.

Kinderen jonger dan 6 jaar

Een paspoort voor kinderen jonger dan 6 jaar kan per post aangevraagd worden.

 1. Druk het paspoortaanvraagformulier voor kinderen jonger dan 6 jaar af en vul in. Beide ouders dienen de aanvraag te ondertekenen.
 2. Voeg hierbij een pasfoto van het kind - in kleur en zonder nietjes.
 3. Het huidige paspoort van het kind.
 4. Een Certificado de empadronamiento - Bewijs van woonst (maximaal 3 maanden oud)
 5. Nieuw! Aangifte verlies of diefstal: dit formulier moet ingevuld worden als u niet meer in het bezit bent van het oude paspoort.
 6. Stuur dit alles op naar de consulaire post waar het kind is ingeschreven.
 7. Kostprijs: 35 EUR plus 5 EUR verzendingskosten
   
  De betaling gebeurt via bankoverschrijving. U dient het betalingsbewijs samen met de formulieren te bezorgen. Zonder bewijs van betaling wordt uw kaart niet aangevraagd
   
  BIC: BSCHESMM
  IBAN code : ES09 0049 0151 5422 1096 2527
  In de mededeling gelieve aan te geven: "paspoort + naam en voornaam van de aanvrager"
   
  In bepaalde gevallen kan het consulaat u enkele bijkomende documenten vragen vooraleer het paspoort af te leveren.
   
 8. Stuur alles op naar:
   
  Consulado de Bélgica
  Explanada de España 1-5°
  03002 Alicante

 
Volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar

Een paspoort aanvragen voor kinderen vanaf 6 jaar en voor volwassen kan enkel persoonlijk omwille van de registratie van de biometrische gegevens.

 1. In het consulaat: Maak een afspraak  
 2. Tijdens een Mobiele kit missie bij het Ereconsulaat van België in Marbella (in het voor jaar en het najaar). De exacte data worden meegedeeld per elektronische nieuwsbrief. Via deze nieuwsbrief zal u in de mogelijkheid gesteld worden een afspraak te maken.
 3. U kunt uw biometrische gegevens op verschillende plaatsen laten registreren (zie Andere mogelijkheden).

Voor te leggen documenten

 1. Uw huidig paspoort

 2. Bij verlies/diefstal proces-verbaal opgemaakt door de politie of de Guardia Civil

 3. Nieuw! Aangifte verlies of diefstal: dit formulier moet ingevuld worden als u niet meer in het bezit bent van het oude paspoort.

 4. Een Certificado de empadronamiento - bewijs van woonst (maximaal 3 maanden oud)

 5. Bij wijziging van uw burgerlijke staat :een letterlijk afschrift van de huwelijksakte of bewijs van echtscheiding.

Voor minderjarigen dienen beide ouders te tekenen. 

 
Tarief 

De betaling gebeurt enkel via de bankkaart.

 • 75 € voor volwassenen, 35 € voor minderjarigen
 • 5 €  voor een aangetekende zending

 
Termijn

 • Een paspoort wordt normaal op een termijn van 7 dagen afgeleverd. U ontvangt automatisch een mail wanneer het paspoort in het consulaat toekomt.
 • Indien u het paspoort persoonlijk komt afhalen: maak een afspraak.
 • Indien u gevraagd heeft om het paspoort met de post te versturen, moet u rekening houden met soms lange leveringstermijnen door de post