Ambassade en Consulaten van België in Spanje
Home Consulaten Diensten in Spanje Alicante Identiteitskaart - eID - Alicante

Identiteitskaart - eID - Alicante

 1. Algemeen
 2. Aanvraagprocedure
 3. Afhaling
 4. Kostprijs en betalingswijze
 5. Termijn
 6. Nota

BELANGRIJKVanaf maandag 21 juni 2021 kan de aanvraag van de identiteitskaart uitsluitend gebeuren aan het loket van het consulaat in Alicante en op afspraak  

1. Algemeen

Elke Belg die ingeschreven is in de bevolkingsregisters van het Consulaat moet eigenlijk vanaf de leeftijd van 12 jaar een Belgische identiteitskaart bezitten (eID). Kinderen onder de 12 jaar kunnen een Kids-ID aanvragen.

De elektronische identiteitskaart heeft een geldigheidsduur van 10 jaar (voor personen tussen de 18 en 75 jaar), 30 jaar (voor personen ouder dan 75 jaar) en 6 jaar (voor kinderen tussen 12 en 18 jaar). De identiteitskaart  behoudt zijn geldigheid na een verhuis naar de jurisdictie van een andere ambassade, een ander consulaat of bij terugkeer naar België. Bovendien blijft de elektronische identiteitskaart van de Belgen die sinds augustus 2008 naar het buitenland verhuisd zijn geldig indien ze hun gemeente van hun verhuis op de hoogte hebben gebracht.

De ereconsulaten (Cartagena, Malaga en Valencia) zijn voor deze materie niet bevoegd.

2. Aanvraagprocedure

Vanaf maandag 21 juni 2021 moet u persoonlijk en enkel op afspraak naar het Consulaat in Alicante komen voor de aanvraag van een identiteitskaart.

 • U dient geen foto mee te brengen, deze wordt op het consulaat genomen.
 • U dient geen formulier in te vullen op voorhand.
 • Uw vingerafdrukken worden tijdens de aanvraag aan het loket genomen.
 • Gelieve uw huidige eID mee te brengen.
 • In geval van diefstal of verlies van de eID dient u een PV (proces-verbaal), afgegeven door de Policia Nacional of de Guardia Civil, voor te leggen.
 • Recent bewijs woonst (minder dan 3 maanden), afgegeven door de Spaanse gemeente ("certificado de empadronamiento")

3. Afhaling

3.1. Persoonlijk op afspraak

Zodra het Consulaat de eID en de certificaten ontvangt, zal u per e-mail ingelicht worden. U dient dan een afspraak te  maken om persoonlijk naar het Consulaat te komen om uw eID in ontvangst te nemen en de certificaten te activeren.

Bij het afhalen van de eID is het mogelijk verschillende functies te activeren (PIN- & PUK-certificaten) die op de elektronische chip aanwezig zijn en u de mogelijkheid bieden u op internet op een internationale erkende en beveiligde manier te identificeren (www.eid.belgium.be/nl).

3.2. Per aangetekend schrijven

Indien u uw identiteitskaart per post wenst te ontvangen, is de activatie van de certificaten niet mogelijk.

U kunt echter de certificaten altijd later activeren, bij een willekeurige Belgische gemeente, een Ambassade of Consulaat. Gelieve hen rechtstreeks te contacteren voor de praktische informatie.

Voor meer uitleg over de elektronische identiteitskaart, installatie… zie www.eid.belgium.be.

Indien uw eID niet geactiveerd werd, kunt u moeilijkheden ondervinden om bepaalde banktransacties uit te voeren, notariële akten online te ondertekenen, geneeskundige zorgen of medicijnen in België te verkrijgen, etc.

4. Kostprijs en betalingswijze

20 euro.

Indien u uw eID per aangetekende post wilt ontvangen: 20€ + 11€ = 31 euro.

Betaalwijze:

1º :  U moet voorafgaandelijk per bankoverschrijving betalen en het overschrijvingsbewijs meebrengen.

BIC: BSCHESMM
IBAN code : ES09 0049 0151 5422 1096 2527
In de mededeling gelieve aan te geven: « Kids-ID » + naam en voornaam aanvrager.

2°  ter plaatse met bankkaart of betalingsbewijs (zie bankgegevens hierboven)

5. Termijn

De productie van een eID neemt gemiddeld 4 weken in beslag.

eID's blijven te uwer beschikking voor maximum 3 maanden: daarna worden ze vernietigd.

6. Nota

Alle door de EU-lidstaten afgegeven identiteitskaarten moeten volgens de Europese reglementering uiterlijk vanaf midden 2021 de vingerafdrukken van 2 (wijs)vingers bevatten.

We zijn ons ervan bewust dat de aanvraag van een identiteitskaart meer inspanningen van u vergt. Maar enkel zo kunnen we de internationale erkenning van de Belgische identiteitskaart (in meer dan 50 landen) op peil houden.