Ambassade en Consulaten van België in Spanje
Home Consulaten Diensten in Spanje Barcelona Identiteitskaart (eID) - Barcelona

Identiteitskaart (eID) - Barcelona

 1. Algemeen
 2. Aanvraagprocedure
 3. Kostprijs en betalingswijze
 4. Afhaling
 5. Leveringstermijn
 6. Nota

 

1. Algemeen

De elektronische identiteitskaart (eID) is een attest van inschrijving van een Belg in een bevolkingsregister van een gemeente of beroepsconsulaat.

De Kids-ID is het elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar.

Beide documenten zijn nodig en nuttig als identiteits- (en reis)documenten in het dagelijks leven. U kan er mee naar meer dan 50 landen reizen.

Op de eID en Kids-ID kunnen elektronische functies (authenticatie en digitale handtekening) worden geactiveerd die toelaten u te identificeren op het internet en waarmee u toegang krijgt tot uw persoonsgegevens, o.m. op www.mybelgium.be

De kaart blijft geldig ook ná uw vertrek naar een ander land of bij terugkeer naar België.

Een Belg die ingeschreven is in een Belgische gemeente kan zijn identiteitskaart NIET in een consulaire post  in het buitenland vernieuwen.

Voor de aanvraag van een Kids-ID (kinderen tot 12 jaar), klik hier.  

 

2. Aanvraagprocedure

Indien u ingeschreven bent in de consulaire registers van het consulaat te Barcelona moet  U persoonlijk en enkel op afspraak (via E-Appointment) komen voor de aanvraag van een nieuwe identiteitskaart.

De ereconsulaten (Palma de Mallorca en Andorra) zijn niet bevoegd voor deze materie.

 • Voor minderjarigen van 12 tot 18 jaar, gelieve het aanvraagformulier mee te brengen, ondertekend door 1 van beide ouders
 • U dient geen foto mee te brengen, deze wordt in het consulaat genomen.
 • U dient vooraf geen formulier in te vullen.
 • Uw vingerafdrukken worden tijdens de aanvraag aan het loket genomen.
 • Gelieve uw huidige identiteitskaart mee te brengen.
 • In geval van diefstal of verlies van de identiteitskaart dient u een proces-verbaal van de politie voor te leggen.

Indien u zich niet naar Barcelona kan verplaatsen, stellen wij u als alternief voor om uw aanvraag in te dienen in een Belgische gemeente.  Voor meer informatie kan u hier terecht:  https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Diensten_in_het_buitenland/ide...

 

3. Kostprijs en betalingswijze

De eID kost 20,00€.

Indien u uw eID per aangetekende post wilt ontvangen: 20,00€ + 11,00€ = 31,00€.

Betaalwijze:  In het consulaat met uw bankkaart.

 

4. Afhaling

4.1. Persoonlijk op afspraak

Zodra het consulaat de eID en de certificaten ontvangt, zal u per e-mail ingelicht worden. U dient dan een afspraak te maken (via E-Appointment) om persoonlijk naar het consulaat te komen om uw eID in ontvangst te nemen en de certificaten te activeren.

Bij het afhalen van de eID is het mogelijk verschillende functies te activeren (PIN- & PUK-certificaten) die op de elektronische chip aanwezig zijn en die u de mogelijkheid bieden u op internet op een internationale erkende en beveiligde manier te identificeren (www.eid.belgium.be/nl).

4.2. Per aangetekende brief

Indien u uw identiteitskaart per post wenst te ontvangen, is de activatie van de certificaten niet mogelijk.

U kunt echter de certificaten altijd later activeren, bij een willekeurige Belgische gemeente, een ambassade of consulaat. Gelieve hen rechtstreeks te contacteren voor de praktische informatie.

Voor meer uitleg over de elektronische identiteitskaart, installatie… zie: www.eid.belgium.be

Indien uw eID niet geactiveerd werd, kunt u moeilijkheden ondervinden om bepaalde banktransacties uit te voeren, notariële akten online te ondertekenen, geneeskundige zorgen of medicijnen in België te verkrijgen, etc.

 

5. Leveringstermijn

De productie van een eID neemt gemiddeld 3 à 4 weken in beslag.

eID's blijven te uwer beschikking voor maximum 3 maanden: daarna worden ze vernietigd.

 

6. Nuttig om weten

 • Alle door de EU-lidstaten afgegeven identiteitskaarten moeten volgens de Europese reglementering uiterlijk vanaf midden 2021 de vingerafdrukken van 2 (wijs)vingers bevatten.
 • De elektronische identiteitskaart heeft een geldigheidsduur van 10 jaar (voor personen tussen de 18 en 75 jaar), 30 jaar (voor personen ouder dan 75 jaar) en 6 jaar (voor kinderen tussen 12 en 18 jaar).
 • De identiteitskaart  behoudt zijn geldigheid na een verhuis naar de jurisdictie van een andere ambassade, een ander consulaat of bij terugkeer naar België. Bovendien blijft de elektronische identiteitskaart van de Belgen die sinds augustus 2008 naar het buitenland verhuisd zijn geldig indien ze hun gemeente van hun verhuis op de hoogte hebben gebracht.