Ambassade en Consulaten van België in Spanje
Home Consulaten Diensten in Spanje Madrid Huwelijk in Spanje - Madrid

Huwelijk in Spanje - Madrid

Belangrijk om te weten!

  • Eens beslist is waar het huwelijk zal plaatsvinden, neemt u contact op met de bevoegde Registro Civil om de lijst aan te vragen van de nodige documenten die moeten worden voorgelegd.
  • Een letterlijk afschrift van de geboorteakte is noodzakelijk voor beide huwelijkspartners. Deze kunt u verkrijgen bij de Dienst burgerlijke stand van uw geboorteplaats, ongeacht het land. Indien u ingeschreven bent in ons Consulaat-generaal kunt u ook deze verkrijgen via onze diensten (20€). In België worden uw eigen aktes gratis afgeleverd. Voor een akte uit het buitenland, raadpleegt u de bevoegde buitenlandse overheid. Indien het om een akte gaat van buiten de EU is de Apostille of een legalisatie van het document verplicht: informeer U hierover bij de bevoegde Registro Civil.
  • U heeft het consulair certificaat “attest burgerlijke staat” nodig (20€). Dit wordt enkel afgeleverd aan Belgen die in een Consulaat zijn ingeschreven en dus in België zijn uitgeschreven. Het attest kan afgeleverd worden samen met een meertalig formulier (10€). U stuurt een bericht naar madrid@diplobel.fed.be om het nodige aan te vragen en wacht op verdere instructies. Indien u nog in België ingeschreven bent moet u zich hiervoor tot uw gemeente richten.
  • Gescheiden personen moeten een huwelijksakte met kantmelding van de echtscheiding voorleggen. Weduwen/weduwnaars moeten een huwelijksakte en overlijdensakte van de vorige echtgenoot/echtgenote voorleggen.
  • Gelieve ná het huwelijk een letterlijk afschrift van uw Spaanse huwelijksakte te bezorgen aan het consulaat, samen met een kopie van de identiteitskaart of het paspoort van de partner en een bewijs van woonplaats van de Spaanse gemeente (volante de empadronamiento familiar). Een huwelijksakte kunt u verkrijgen bij de Spaanse Registro Civil in de gemeente van het huwelijk. Op basis van dat document kunnen wij op onze beurt uw burgerlijke staat in het Belgisch rijksregister aanpassen.
    Indien u niet op het consulaat maar in België ingeschreven bent moet u uw Spaanse huwelijksakte met een beëdigde vertaling of een meertalig uittreksel aan uw gemeente bezorgen.
  • Het letterlijk afschrift van een buitenlandse akte die een Belg betreft (geboorte, huwelijk, overlijden) kan overgeschreven worden in de registers van de Dienst burgerlijke stand in België. Op deze manier wordt ook een Belgische akte opgesteld. Dat kan handig zijn in de toekomst. Voor meer informatie, klik hier.
  • De huwelijksaankondiging is in België niet voorzien door de wet. Een verklaring daarover bekomt u gratis van het consulaat(-generaal).
  • Voor al uw vragen betreffende het toepasselijk huwelijksstelsel en het huwelijkscontract, gelieve een Belgische of lokale notaris te raadplegen.

 

 

Laatste actualisatie informatie: 13/09/'22