Ambassade en Consulaten van België in Spanje
Home Consulaten Diensten in Spanje Madrid Identiteitskaart - eID - Madrid

Identiteitskaart - eID - Madrid

 1. Algemeen
 2. Aanvraagprocedure
 3. Afhaling
 4. Kostprijs en betalingswijze
 5. Termijn
 6. Nota

BELANGRIJK: Sinds maandag 21 juni 2021 moet de aanvraag van de identiteitskaart uitsluitend gebeuren aan het loket van het consulaat en op afspraak.

1. Algemeen

Elke Belg die ingeschreven is in de bevolkingsregisters van het Consulaat-Generaal kan vanaf de leeftijd van 12 jaar een Belgische identiteitskaart bezitten (eID). Kinderen onder de 12 jaar kunnen een Kids-ID aanvragen.

De elektronische identiteitskaart heeft een geldigheidsduur van 10 jaar (voor personen tussen de 18 en 75 jaar), 30 jaar (voor personen ouder dan 75 jaar) en 6 jaar (voor kinderen tussen 12 en 18 jaar). De identiteitskaart  behoudt zijn geldigheid na een verhuis naar de jurisdictie van een andere ambassade, een ander consulaat of bij terugkeer naar België. Bovendien blijft de elektronische identiteitskaart van de Belgen die sinds augustus 2008 naar het buitenland verhuisd zijn geldig indien ze hun gemeente van hun verhuis op de hoogte hebben gebracht.

De ereconsulaten (Bilbao, Rota, La Coruña en Sevilla) zijn voor deze materie niet bevoegd.

Nieuw! AANGIFTE VERLIES OF DIEFSTAL: dit formulier moet ook ingevuld worden als u niet meer in het bezit bent van de eID.

 

2. Aanvraagprocedure

U moet persoonlijk en enkel op afspraak naar het Consulaat-Generaal van België komen voor de aanvraag van een identiteitskaart.

 • U dient geen foto mee te brengen, deze wordt op het consulaat genomen.
 • U dient geen formulier in te vullen op voorhand.
 • Uw vingerafdrukken worden tijdens de aanvraag aan het loket genomen.
 • Gelieve uw oude eID mee te brengen.

 

3. Afhaling

3.1. In persoon op afspraak

Zodra de Ambassade de eID en de certificaten ontvangt, zal u per e-mail ingelicht worden. U kunt dan een afspraak maken om persoonlijk naar de Ambassade komen om uw eID in ontvangst te nemen en indien gewenst de certificaten te activeren.

3.2. Per aangetekend schrijven

Indien u uw identiteitskaart per post wenst te ontvangen, is de activatie van de certificaten niet mogelijk.

U kunt echter de certificaten altijd later activeren, in een Belgische gemeente of een ambassade of consulaat. Gelieve hen rechtstreeks te contacteren voor de praktische informatie.

Voor meer uitleg over de elektronische identiteitskaart, installatie, … zie www.eid.belgium.be.

Indien uw eID niet geactiveerd werd, kunt u moeilijkheden ondervinden om bepaalde banktransacties uit te voeren, notariële akten online te ondertekenen, geneeskundige zorgen of medicijnen in België te verkrijgen, etc.

 

4. Kostprijs en betalingswijze

20 euro.

Indien u uw eID per aangetekende post wilt ontvangen: 20€ + 11€ = 31 euro.

Betalingswijze: ter plaatse met bankkaart

 

5. Termijn

De productie van een eID neemt gemiddeld 4 weken in beslag.

 

6. Nota

 • Gelieve uw oude eID in te leveren/opsturen om uw nieuwe te bekomen, deze wordt door ons vernietigd.
 • Opgelet: eID's blijven te uwer beschikking voor maximum 3 maanden, daarna worden ze vernietigd.

 

Laatste actualisatie informatie: 01/02/'22