Ambassade en Consulaten van België in Spanje
Home Consulaten Diensten in Spanje Madrid Legalisatie en beëdigde vertaling - Madrid

Legalisatie en beëdigde vertaling - Madrid

  1. Legalisatie
  2. Beëdigde vertaling

1. Legalisatie

Een officieel document wordt niet automatisch erkend in een ander land. Vroeger moest het document onderworpen worden aan zware legalisatieprocedures om het geldingskracht te geven in een ander land. Dat is voor vele landen en documenten niet meer het geval. Voor alle landen die het Apostilleverdrag hebben afgesloten, zoals België en Spanje, is er vaak enkel nog een Apostille van Den Haag vereist ter legalisering van het document. Klik hier om te weten welke staten het Apostilleverdrag hebben ondertekend. (Als u een document heeft van een Staat die niet op deze lijst voorkomt, moet u het document laten legaliseren bij de Belgische respectievelijk Spaanse vertegenwoordiging in het land waar het document uitgegeven is.)

Echter, voor sommige officiële documenten van EU-landen zoals België of Spanje is geen Apostille meer vereist als ze gebruikt moeten worden in een ander EU-land. Sinds februari 2019 zijn er heel wat nieuwe openbare documenten die hiervan zijn vrijgesteld. De lijst van die nieuw vrijgestelde documenten vindt u op beta.e-justice.europa.eu > Uw rechten > Openbare documenten > Door de EU-landen meegedeelde informatie (overeenkomstig artikel 24 van de verordening).

Op deze pagina kan u nog eens een extra controle voeren om te zien of u nu dient te apostilleren of niet. Het is goed mogelijk dat uw document toch nog onderworpen is aan apostillering voor gebruik in een ander land, zoals diploma's.

Indien u een Belgisch document dient te apostilleren voor gebruik in Spanje, kan u alleen maar terecht bij de dienst Legalisaties van de FOD Buitenlandse Zaken (klik hier voor contactgegevens / afspraak maken).

Belgische consuls apostilleren geen Spaanse documenten die in België moeten dienen. Daarvoor kunt u terecht bij de instanties vermeld op deze pagina: www.mjusticia.gob.es/es/ciudadanos/tramites/legalizacion-unica-apostilla

Aandacht!

Voor sommige documenten, zoals studiedocumenten, is eerst nog een andere legalisering nodig van het originele document vooraleer u tot de apostillering kan overgaan.

Voor Spaanse documenten, raadpleeg www.mjusticia.gob.es/es/ciudadania/tramites/legalizacion-unica-apostilla (onder Información adicional)

Voor Belgische documenten, raadpleeg Legalisatie door bevoegde Belgische instantie | FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (belgium.be)

 

2. Beëdigde vertaling

Vóór of nadat u de Apostille laat zetten op uw document, laat u best ook het document vertalen door een beëdigde vertaler omwille van de taalverschillen tussen België en Spanje. Het is aan te raden daarvoor een beëdigd vertaler te kiezen van het land waar u het document gaat gebruiken. Moet u daarna nog iets doen met de vertaling? Er zijn vier mogelijke situaties:

Voor een Belgisch document dat in Spanje gebruikt zal worden:

- De vertaler is in Spanje beëdigd: De vertaling is automatisch geldig in Spanje;

- De vertaler is in België beëdigd: De vertaling moet nog gelegaliseerd worden. Zie Legalisatie van beëdigde vertalingen - Federale overheidsdienst justitie (belgium.be)

Voor een Spaans document dat in België gebruikt zal worden:

- De vertaler is in Spanje beëdigd: De handtekening van de vertaler dient eerst te worden gelegaliseerd door een Spaanse notaris (waar de handtekening van de vertaler is gedeponeerd). Aansluitend zal de vertaling voorzien worden van een apostille door het Colegio de Notarios;

- De vertaler is in België beëdigd: De vertaling moet gelegaliseerd worden door de rechtbank van eerste aanleg waar de vertaler werd beëdigd.

Een lijst van in Spanje beëdigd vertalers vindt u op deze pagina en in België beëdigd vertalers vindt u bij de rechtbanken van eerste aanleg.

 

Laatste actualisatie informatie: 20/02/'23