Ambassade en Consulaten van België in Spanje
Home Consulaten Diensten in Spanje Madrid Biometrisch paspoort - Madrid

Biometrisch paspoort - Madrid

 1. Algemeen
 2. Aanvraagprocedure
 3. Kostprijs en betalingswijze
 4. Leveringstermijn
 5. Nota

1. Algemeen

Uw Belgische identiteitskaart ("pas") volstaat om in 52 landen te reizen waaronder alle lidstaten van de Europese Unie.

In andere gevallen heeft u een paspoort nodig.

 

2. Aanvraagprocedure

 • Voor de afname van de biometrische gegevens (foto en vingerafdrukken) dient de aanvrager zich met een identiteitsbewijs in het Consulaat-Generaal in persoon aan te bieden (of eventueel in de consulaten van Barcelona, Tenerife of Alicante). U kan hier een afspraak maken in het Consulaat Generaal te Madrid.  
 • De aanvrager moet het hiertoe bestemd formulier invullen en zijn oud paspoort inleveren.
 • Aangifte verlies of diefstal: dit formulier moet ook ingevuld worden als u niet meer in het bezit bent van uw paspoort.

 

3. Kostprijs en betalingswijze

 • Persoonlijk afhalen van het paspoort: 
  Volwassenen: 75€ 
  Minderjarigen: 35€ 
  Paspoort 64 Blz.: 240€ 
 • Verzending van het paspoort per aangetekend schrijven: 5€ toevoegen.

U kan voorafgaandelijk per bankoverschrijving betalen, of ter plaatse op het moment van de aanvraag:

 • Voorafgaandelijke betaling per bankoverschrijving. In dat geval dient de aanvrager overschrijvingsbewijs samen met de formulieren aan te bieden.

Rekening Ambassade: 0049 0151 54 2210962527

Bank: Santander

Code IBAN: ES09 0049 0151 5422 1096 2527

Code SWIFT: BSCHESMM

In de mededeling gelieve aan te geven: « paspoort » + naam en voornaam aanvrager.

 • Voorafgaandelijke betaling ter plaatse (op het moment van de aanvraag dus) met Bancontact en visakaart (Visa, Mastercard, Maestro, ...).

Voor veiligheidsredenen worden geen contante betalingen aanvaard.

 

4. Termijnen

De productie van een paspoort neemt gemiddeld één week in beslag. Voor het verzenden per aangetekende post moet men er een week bij tellen.

 

5. Nota

Kinderen jonger dan 6 jaar zijn niet verplicht zich in persoon te melden. Hun aanvraagformulier, ondertekend door beide ouders en vergezeld van één foto kan derhalve per post worden overgemaakt.

Indien u zich niet kan verplaatsen naar Barcelona bestaan nog andere aanvraagmogelijkheden.

Meer informatie over het biometrisch paspoort vindt u op volgende link:

 
Biometrisch paspoort

 

Laatste actualisatie informatie: 24/11/'22