Ambassade en Consulaten van België in Spanje
Home Consulaten Diensten in Spanje Santa Cruz de Tenerife Inschrijving - Tenerife

Inschrijving - Tenerife

De inschrijving voor Belgen die in het buitenland wonen is niet verplicht, maar wordt ten zeerste aangeraden.

Alleen ingeschreven Belgen kunnen een beroep doen op het consulaat voor de volgende administratieve en consulaire diensten:

 • Afgifte van identiteitskaart;
 • Afgifte van consulaire attesten (zoals attest van woonst, inschrijving, nationaliteit, uittreksel uit bevolkingsregister, gezinssamenstelling);
 • Administratie betreffende federale parlementsverkiezingen.

U kunt zich inschrijven bij het  consulaat als u de Belgische nationaliteit bezit en als u op de Canarische Eilanden woont.

U kunt tezelfdertijd niet in een ander bevolkingsregister ingeschreven zijn (niet in uw gemeente in België en ook niet bij een andere Belgische diplomatieke post).

Inschrijving op het consulaat :

Inschrijving op het consulaat vanop afstand is mogelijk door het opsturen via de post van de nodige documenten.

Het consulaat wenst er echter uw aandacht op te vestigen dat, indien noodzakelijk, bijkomende documenten gevraagd kunnen worden.

Bovendien kunt u desgevallend ook worden gevraagd u persoonlijk op het consulaat aan te melden ten einde uw inschrijvingsdossier te vervolledigen.

Het voordeel van persoonlijk verschijnen op dit consulaat voor uw inschrijving, is dat wij direct na uw inschrijving uw adres kunnen aanpassen op de chip van uw identiteitskaart. Dit is zeer belangrijk om online zaken met de Belgische administratie te kunnen regelen. U dient hiervoor uw eID mee te brengen en de PINcode te kennen (zoniet zal u de PUKcode, die u samen met de kaart ontvangen hebt, nodig hebben).

Het Belgische consulaat te Santa Cruz de Tenerife biedt u de mogelijkheid u online in te schrijven in de consulaire bevolkingsregisters via deze link.

U heeft toegang tot deze website als u:

 • Belg bent;
 • niet (meer) ingeschreven bent in een Belgische gemeente, na uw vertrek naar het buitenland aan deze gemeente te hebben gemeld;
 • beschikt over een geldige en geactiveerde Belgische eID;
 • uw PIN-code kent en in het bezit bent van een kaartlezer.

Vereiste documenten voor inschrijving:

 1. Het inschrijvingsformulier, volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend, één formulier per persoon;
 2. Een “empadronamiento".

 3. Een kopie van beide kanten van uw eID of paspoort.

 4. Registratieformulier federale verkiezingen

Voor kinderen:

 • een kopie van de geboorte- of adoptieakte; 
 • het vereenvoudigd formulier door beide ouders ondertekend;
 • Kopie van de identiteitskaarten van de ouders en het kind;
 • Empadronamientos van de ouders en het kind.

BELANGRIJK: Houdt u ons altijd op de hoogte bij:

 • Veranderingen betreffende burgerlijke stand. Gelieve een kopie van uw huwelijksakte, echtscheidingsakte, of documenten van adoptie of van naamsverandering te sturen.
 • Verandering in de samenstelling van uw gezin.
 • Verandering in nationaliteit.
 • Veranderingen in uw adres, telefoonnummer of emailadres.

Het consulaat is open van maandag tot vrijdag van 9u00 tot 14u00 en enkel op afspraak.

 

Laatste actualisatie informatie: 22/09/'22